خط مشی مدیریت منابع انسانی

نظر به جایگاه و اهمیت منابع انسانی در نیل به اهداف عالیه شرکت، سیستم مدیریت منابع انسانی در شرکت فولاد غرب آسیا طراحی و استقرار یافته است.

به کارگیری تکنیک‌های نوین در جذب و استخدام نیروی انسانی شامل آموز‌ش‌ها و روش‌های نوین مصاحبه استخدامی و راهنمایی و روش‌های سازگاری نیروی جذب شده با محیط کار، شرایط مناسب‌تری برای فرآیند جذب فراهم نموده است.

تعریف و تدوین شایستگی‌ها و شناسنامه‌های شغلی کامل در کنار مجموعه‌ای ازسیستمها و روش‌های مدرن و مقررات استخدامی مبنای مناسبی را برای مدیریت عملکرد در سازمان‌ ایجاد نموده است.

کارآیی نیروی انسانی تحت یک سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد که در جهت اهداف و برنامه‌های عالی سازمان طراحی شده است، هماهنگی و اثربخشی کم ‌نظیری را با به کارگیری سیستم آموزشی فعال و پویا در نیل به این اهداف پدید آور است.

سیستم‌های ارتباطی مکانیزه و گسترده در داخل سازمان پشتیبانی کننده و سرعت دهنده این مجموعه هماهنگ و کارا می‌باشد. شرکت فولاد غرب آسیا با تکیه بر نیروی انسانی متعهد، متخصص و با انگیزه راه دشوار خویش را در نیل به قله‌های پیشرفت و سرافرازی با افتخار طی می‌نماید.

مدیریت منابع انسانی شرکت فولاد غرب آسیا با استفاده از منابع انسانی متخصص رئوس خط مشی خود را در جهت تبدیل شدن به مجموعه ای معتبر در سطح جهانی و رتبه اول در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا در صنایع فولاد بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

1- بهبود فرآیندهای منابع انسانی مبتنی بر شایسته سالاری در راستای تحقق ماموریت، چشم انداز و اهداف بلند مدت سازمان و ایجاد همسویی كاركنان جهت رسیدن به اهداف سازمان

2- پرورش سرمایه های انسانی از طریق تجهیز مدیران و كاركنان به شایستگی های مورد نیاز، ایجاد فرصتهای برابر یادگیری و توسعه و نیز ایجاد زمینه های مشاركت

3-افزایش رضایتمندی همکاران و سازمان، ارتقاء كیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یكپارچه از طریق شناسایی، اجرا و كنترل فرآیندها و تعیین اهداف مناسب سازمانی

4-سازماندهی و برنامه ریزی لازم در خصوص پیاده سازی و اجرای استانداردهای ملی و بین المللی ازجمله محیط زیست، بهداشت، ایمنی و . . . و همکاری با واحدهای ذیربط درجهت استقرار و نگهداری این نظامها

5- گسترش فرهنگ كیفیت و ارتقاء مستمر سطح آگاهی پرسنل شركت از الزامات، استانداردها و مقررات مرتبط با عملیات سازمان به واسطه آموزش، مشاوره و جلسات توجیهی

6- پیشگیری از آلودگی محیط زیست از طریق شناسایی، پایش و هدف گذاری برای جنبه های بارز زیست محیطی مطابق با الزامات و قوانین سازمانهای ذیربط

7- حفظ سلامت روحی و جسمی كاركنان از طریق شناسایی، ارزیابی، پایش و هدف‌گذاری مخاطرات شغلی در جهت كاهش ریسك مطابق با قوانین و مقررات سازمانهای ذیربط

8 -بهسازي و توسعه کمي و کيفي منابع انساني به عنوان با ارزشترين سرمايه هاي سازمان با بهره گيري از سيستمهاي رفاهی،انگيزشي و آموزشي پويا و ارج نهادن به خدمات ايشان

9- ترويج و استفاده ازروشها و آموزشهای کاربردي در زمينه هاي مديريتي و سازماني

10- تسريع در پردازش اطلاعات با بکارگيري سیستمهای یکپارچه موجود و ارائه گزارشات مديريتي به منظور تصميم گيري مناسب

11- مشارکت با همکاران و مديران کليه واحدها در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي شرکت

12- افزايش بهره وري از طريق بکارگيري بهينه منابع انسانی موجود و بهبود و ارتقاء تکنولوژي و سرمايه هاي انساني.

درك و اجرای این خط مشی و استقرار سیستم مدیریت یكپارچه بعهده همكاران و پایش و گزارش آن بعهده مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home درباره شرکت خط مشی منابع انسانی