فولاد غرب آسیا - در سال جهاد اقتصادی ، تلاش ها به ثمر نشست.


در سال جهاد اقتصادی ، تلاش ها به ثمر نشست.

زمزمه های صنعتی چون رودی خروشان در خط نورد فولاد غرب آسیا نوید خود باوری و دانش محوری را می دهد.

امروز در منطقه نیزار قم یک واحد نورد سرد  به ظرفیت 550 هزار تن که اولین واحد از زون صنعتی منطقه نیزار قم است به دست ریاست محترم جمهور افتتاح گردید.

مجری طرح گزارش داد منطقه نیزار  به دو منطقه صنعتی و مسکونی تقسیم گردیده است که در منطقه صنعتی علاوه بر طرح فوق یک واحد 1,6 میلیون تولید ورق و یک واحد 200000 تن فولاد آلیاژی و یک شهرک صنعتی که صنایع  نشری و جذبی صنایع فوق را پوشش  می دهد  ایجاد خواهد شد.

 

در منطقه مسکونی از ادغام حاجی آباد نیزار با وجود عبور رودخانه" قم رود"  از میان آن می توان اصفهان کوچک را که پوشش دو هزار واحد مسکو.نی را بدهد شکل  داد.

ریاست محترم جمهور از مجری طرح  خواست  طرح های فوق را تا به ثمر رسیدن پیگیری نماید.

 

 

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home درباره شرکت دستاوردها اخبار در سال جهاد اقتصادی ، تلاش ها به ثمر نشست.