فولاد غرب آسیا - HSE


واحد HSE

یکی از واحدهای زیر مجموعه امور منابع انسانی شرکت است. وظیفه اصلی آن انجام اقدام های مناسب جهت حصول اطمینان از ارائه خدمات بهداشتی درمانی و نظام مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است، همچنین این واحد نظارت بر امور ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و انجام ممیزی های مختلف در جهت بهبود مستمر فعالیت های HSE در شرکت فولاد غرب را بر عهده دارد .

واحد های تشکیل دهنده زیر مجموعه واحد HSE شامل :

1. محیط زیست

مسئولیت های این واحد بررسی های زیست محیطی به منظور تعیین نقاط آلوده کننده از طریق بازرسی و اندازه گیری عوامل آلاینده در آب ، هوا و خاک و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز به منظور بهبود در روند کار است.

2.بهداشت حرفه ای

وظیفه این واحد شناسایی و تعیین اهداف اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی ، بیولوژیکی و ارگونومیکی عوامل کار می باشد . همچنین نظارت بر نحوه انجام آن و تعیین میزان مواجهه پرسنل در مدت ساعت کار در محیط را بر عهده دارد ، انجام معاینات شغلی با هماهنگی مراکز طب کار ، تجزیه و تحلیل معاینات و اعلام نظر از وظایف دیگر این واحد است. همه انجام این امور در جهت صیانت از نیروی انسانی و جلوگیری از بیماری های شغلی انجام می گیرد.

3.واحد ایمنی فنی

یکی دیگر از واحد های زیر مجموعه HSE واحد ایمنی می باشد .

عمده فعالیت های این واحد انجام ممیزی در زمینه های مسائل ایمنی سایت و پیشگیری از حوادث انسانی است . شناسایی خطر و ارزیابی ریسک های محیط کار ، اقدام اصلاحی و بهبود مستمر ، نظارت بر اجرای دستورالعمل های ایمنی ، استفاده پرسنل از پوشش مناسب لوازم حفاظت فردی نیز از نقطه نظر ممیزی و نظارت بر عهده این واحد است.

4.واحد آتش نشانی و آزمایشات ویژه

در این بخش از واحد HSE عملیات اجرایی اطفاء حریق و انجام آزمایش های ویژه برای گاز سنجی گازهای اشتعال آمیز، قابل انفجار و پیشگیری از حوادث آتش سوزی انجام می شود. همچنین آموزش نیروی انسانی کارخانه در ارتباط با چگونگی مقابله با آتش سوزی و پیشگیری از آن از دیگر وظایف این واحد است.

5. واحد امداد و اورژانس

یکی دیگر از زیر مجموعه های HSE واحد امداد و اورژانس است ، این واحد نیز به صورت عملیاتی در صورت بروز حوادث کارگاهی وارد عمل شده و کمک های اولیه را به مصدومین در اورژانس کارخانه ارائه می نماید و در صورت نیاز به اعزام، بر اساس نوع حادثه به وجود آمده به مراکز درمانی جهت ادامه درمان اولویت اول استان قم اعزام می نماید.

 

 

 

 

 

یکی از واحدهای زیر مجموعه امور منابع انسانی شرکت است. وظیفه اصلی آن انجام اقدام های مناسب جهت حصول اطمینان از ارائه خدمات بهداشتی درمانی و نظام مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است، همچنین این واحد نظارت بر امور ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و انجام ممیزی های مختلف در جهت بهبود مستمر فعالیت های HSE در شرکت فولاد غرب را بر عهده دارد .

واحد های تشکیل دهنده زیر مجموعه واحد HSE شامل :

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home خانه منابع انسانی HSE