فولاد غرب آسیا - مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره


مدیر عامل و اعضاء هئیت مدیره

 

مدیر عامل نادر سلیمانی بزچلوئی
رئیس هیئت مدیره غلامرضا خلیقی

نایب رئیس هیئت مدیره

رسول عرفانیان آسیایی
عضو هیئت مدیره محمد مجید عابدی نیستانک

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

شما اینجا هستید: Home درباره شرکت مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره